Dancistoj pruvas teorion de JoMo

08/10/2013

Post jaroj da kantado JoMo fine ricevis la agnoskon de la dancista komunumo. La rusa danc-esplorgrupo “La pomo verda” publikigis la rezultojn de eksperimento, por kiu ili klopodis dancadi la bambon sen kulereto da ĉarmo.

Skeptikuloj argumentis antaŭ la komenco de la eksperimento, ke ili ofte dancis la bambon kvankam ili estas ĉio alia ol ĉarmaj. Tiuj informoj montriĝis unuamomente veraj, kiam ili dancis la bambon antaŭ ĵurio sed post mallonga tempo ili ĉesis danci. Laŭ la takso de la spertuloj tio estas pruvo, ke ĉarmo necesas ne por danci sed por dancadi la bambon, akorde kun la tezo de JoMo.
Post tiu konstato plu daŭriĝis la klopodoj, laŭ kiuj kelkaj dancistoj provis efektivigi la konatan dancon kun duonkulereto da ĉarmo aŭ eĉ helpe de normala kulero da ĝi.

“Pli granda dozo de ĉarmo ne ŝajnas esti problemo, sed minimuma kvanto de ĉarmo necesa estas sendube kulereto” pravigis koregrafo Evgenij Smirnov la francan kantiston. “Ni same konstatis, ke la kulereto da ĉarmo necesas dum la dancado kaj nek antaŭe nek poste. Kelkaj volontuloj havis ĉe si eĉ du kuleretojn da ĉarmo ekdanconte sed neniom dancante kaj ili fiaskis skandale. Kelkaj eĉ vundis kruron pro manko de ĉarmo”.

Pri ĉi tiuj esploroj plendetis JoMo: “Mi ne komprenas eĉ la bezonon, pruvi ion tian: ĉiu scias, ke mi nur veron kantas. Mi tamen ĝojas, ke la rezultoj estis pozitivaj kaj iom scivolemas, kion pli oni volos estontece pruvi, ĉu iu pridubas, ke sur la mar’ reĝas vent kaj en arbaro silent'”.


Heroldo de Esperanto plu aperadas

25/09/2013

La supozata malapero de Heroldo de Esperanto estas nur ŝajna. Tiel evidentiĝis post la lastaj informoj atingintaj Liveran Folion. La ĉagrenitaj abonantoj ĉesis atendi la alvenon de la eldonaĵo antaŭ monatoj, nesciante, ke ili plu ricevadas ĝin, nur en nova pli ekologia formo nepapera.

Tiu ĉi nova formo estas ankaŭ ne reta, kiel kelkaj komence supozis, sed simple nevidebla. Tiel eblas ŝpari ne nur la paperon sed ankaŭ la laboron de la grafikisto. “Ni jam de pluraj monatoj dissendadas nian eldonaĵon en la nova formo, kiel ni detale klarigis en la unua numero, kiu aperis laŭ tiu ĉi sistemo” klarigis respondeculo de LF-koop. La enhavo de la periodaĵo plu estas laŭ li la sama.

Kvankam LF-koop ne donis pliajn informojn pri la formato, estas raportoj de loĝantoj de Svisio, kiu asertas, ke ĉiun trian semajnon manpleno da homoj iras antaŭ sian domon kaj komencas kriegi ion en nekomprenebla lingvo en la montaron. Laŭ lokaj esperantistoj tiu lingvo estas Esperanto kaj la kriemuloj la konstantaj kunlaborantoj de Heroldo de Esperanto, interalie Perla Martinelli kaj Giorgio Silfer. Supozeble LF-koop elektis la svisan montaron por la dissendo por favori la pluiron de la sonoj tra la grandaj valoj. Pasintsemajne, ekzemple, aŭdeblis eĥoj pri statistikoj rilate al la jam fama arta renkontiĝo Arkones, kio sugestas ke Heroldo efektive plu okupiĝas pri mem elpensitaj aŭ neekzistantaj faktoj pri aliulaj agadoj.

Post tiuj ĉi klarigoj la redakcio de Heroldo de Esperanto esperas trankviliĝon de la abonantaro kaj eĉ ties kreskon danke al la ekinteresiĝo de ekologi-favoraj kaj monto-amantaj grupoj. La kunlaborantoj jam pretigas la sekvan eldonon per gorĝo-ekzercoj kaj voĉtrejnado.


Lastminute: en la mondon venis nova sento

14/09/2013

Psikologoj el la Universitato de Harvard ĵus anoncis la ekeston de nova sento, kiu ankoraŭ ne havas nomon oficialan. “Temas pri miksaĵo de angoro kaj senespero kun tuŝeto da antaŭĝojo pro ankoraŭ ne certa ŝanĝo al iomete pli esperplena situacio” klarigis la estro de la esplorgrupo. Tiun senton la scientistoj konstatis ĉefe ĉe brunharaj virinoj ŝatantaj karotan kukon pli ol ĉokoladan. Ankoraŭ mankas certiĝo pri tio, ĉu tiuj preferoj havas influon sur la sentoj, sed la unuaj statistikoj estas tre optimismaj pri tiu ebleco.

La sekva etapo antaŭ la enigo de la nova sento en la lernolibrojn, vortarojn kaj ceterajn referencmaterialojn estas konstato de ties ĉeesto aŭ malĉeesto en la cetero de la homaro kaj inter la bestoj. Tiucele baldaŭ aperos alvoko al homoj “sentantaj nepriskribeblajn sentojn” por trovi tiujn, kiuj sentadas la novan. Kelkaj kandidatoj jam interesiĝis en publikaj retaj forumoj: “Mi daŭre havas senton en mia ventro, plej ofte post manĝado de bigoso. Mi certas, ke temas pri la sama sento” komentis forumano.

Malpli urĝa sed ne malpli grava estas la demando pri la deveno kaj disdisiĝo de tiu nova sento. Unuaj teorioj sugestas, ke la nova sento populariĝis tra la aero, eble helpe de flugiloj de facila vento, kvankam ankoraŭ malklaras, kiel sento povas havi flugilojn.


UEA enkondukas novajn kategoriojn

21/02/2010

Por respondi al la peto de parto de la membraro de UEA plisimpligi la kategori-sistemon de la organizo, UEA enkondukis plurajn novajn eblojn tiel, ke kaj novaj kaj malnovaj anoj trovu por si taŭgan kategorion. Ĉefe la junaj UEA-membroj estas kritikemaj pri la iliadire alitempa strukturo, do ankaŭ ili estis konsiderataj por la ellaboro de la propono. Jen la laste enkondukitaj kategorioj:

MN: Membro Nenio – ricevas, kiel la nomo sugestas, nenion de la organizo. Kelkaj komparas tion ĉi kun statuso de simpatianto.
MI: Membro Individuisma (ne Individua Membro!) – ricevas ĉion, kion ricevas IM, sed ne estas konsiderata parto de la esperantista socio.
MU: Membro Unufoja – akceptas pagi kotizon sed fajfas pri ĉio alia.
MS: Membro Strangulo – ricevas rabaton se li devigas sin vesti verde almenaŭ 300 tagojn en la jaro.
iM: iMembro (denove ne Individua Membro!) – ricevas aliron al ĉiuj retaj servoj de UEA nur pere de iPod Touch aŭ iPhone.
MPS: Membro Pasporta Servo – aliĝas ĉar li pensas, ke necesas por uzi Pasportan Servon, sed ne ricevas ekzempleron aŭ konton en la retpaĝo.
MP: Membro Polo – ricevas ĉiujn artikolojn la de la eldonaĵoj kiel glu-markojn por aldoni al la tekstoj.
MRMC: Membro Roy McCoy – unumembra  kategorio ekskluziva por Roy McCoy.
MJ: Membro Juna – ne ricevas paperajn eldonaĵojn sed havas rabaton por aĉeti drinkaĵojn en la urbaj drinkejoj dum UK.

La kotizoj de ĉiu kategorio estas kalkulata laŭ la jara enspezo, la nombro de membroj en la familio, la kategorio de la deven- kaj loĝ-landoj kaj ties loĝantaroj kaj malnetaj enlandaj produktoj. Rabaton ricevas junuloj, pensiuloj, gejoj, beluloj kaj poliglotoj kaj devas krompagi eksidistoj, fizikistoj kaj konatuloj de Renato Corsetti.

Kontribuis: la korvo


Volontulo printas la interreton

13/01/2010

Volontula laboristo en loka Esperanto-klubo en Pollando decidis printi la interreton en la laborejo ĉar la retaliro ne funkciis liahejme. “Mi ne sciis, ke tio daŭros tiom longe. Mi intencis simple printi ĝin por povi legi vespere sur papero, ĉar la ADSL-konekto jam de pluraj tagoj ne funkcias”. La volontulo ricevis punon, sed plu laboros en la oficejo, kie nuntempe printiĝas ĉiuj retpaĝoj, kiuj komencas per la litero bo. “Granda problemo estas, ke ĉiutage multaj novaj retpaĝoj aperas, do la printlaboro neniam finiĝos” bedaŭras la kluba prezidanto.

Ĥaoso regas en la malgranda klubo, ĉar neniu trovas solvon taŭgan. “Se ni nuligus la printadon la tuta sistemo kolapsus ĉar ĝi devus forviŝi tro multe da datenoj el la portempa memoro. Se ni ne plu aldonos paperon, la printilo ne printos sed la tasko restos, do tio ne solvos la problemon”.

Verŝajne la problemo estiĝis, kiam la volontulo klakis sur “Printi ĉion”, tio kio kaŭzis katastrofon similan al la dehako de ducent milionoj da arboj. “La interreto estas danĝera ilo, kiu ne estu ĉe ĉies atingo. Ĉe la atingo de tiu sinjoro devus esti fakte nenio” verdiktis la prezidanto de la klubo.