Atako al Esperanto en libro-vendejo

25/02/2010

Vandalo estis arestita hodiaŭ provinte movi ĉiujn Esperanto-rilatajn varojn en librovendejo de la fako “lingvoj” al tiu pri “historio”. Li unue translokigis la vortarojn kaj lerno-librojn kaj poste ekserĉis aliajn eldonaĵojn por meti ilin sur la bretojn de la liatakse pli taŭga fako.

Feliĉe por la Internacia Lingvo, esperantisto vidis tiun fiagon kaj tuj atentigis la vendistojn pri ĝi. Ili senhezite taklis la friponon kaj tenis lin ĝis la polico alvenis. En sia oficejo la policistoj pridemandis la viron, kaj li klarigis, ke li nur celis bonon: oni ja povis konstati, ke ĉiuj varoj estis plej zorge traktitaj kaj bone ordigitaj sur la bretoj. “Tio tamen ne pravigas, kion li faris” diris la  ĉef-policisto. “Li eĉ havas antecedentojn pri similspecaj agoj. Ekzemple, pasintmonate li movis ĉiujn ekzemplerojn de la biblio al la fako “fikcio” en alia urba libro-vendejo”.

La Esperanto-klubo urba decidis uzi grandan parton de sia buĝeto por instali kameraojn en ĉiujn libro-vendejojn por eviti estontece, ke tiaj aferoj okazu denove. S-ro Gbeglo Koffi, siaflanke, profitis la okazon por atentigi pri la gejeco de iu sinjoro, kiun li (ĉiam laŭ siaj atestoj) vidis iam, kiam li promenis antaŭ kelkaj monatoj en loka parko. Pri la ligo kun la temo li specifis nenion plian.


Kuniklo kaŝe provas regi la mondon

09/02/2010

La usona agentejo CIA ekesploris antaŭ kelkaj monatoj la agojn de la Konsulo de la kvazaŭklubo Esperanta Civito. La kialo de tio estis foto trovita en reta profilo de s-ro Silfer, kiu troviĝis en albumo nomita “Mi” kaj montris klare la vizaĝon de kuniklo.

La esploroj de la agentejo kondukis al la ideo, ke la korpo de la fifameta esperantisto estas fakte nur ŝajna, kaj ke en ĝi vivas kuniklo veninta el alia planedo por konkeri la mondon. La korpo uzata de la aliplaneda invadinto estus do tiu de Valerio Ari, malaperinta en la 80-aj jaroj.

“Ni vidis la foton de la kuniklo kaj ni kiel fakton interpretis tion, ke ĝi estis en la albumo “Mi” de la profilo de s-ro Silfer” deklaris la direktoro de la esplorgrupo. “Ni jam de kelkaj jardekoj scias pri la planoj de eksterteranoj, konkeri nian planedon, sed ni ĝis nun neniam suspektis, ke ili provos fari tion pere de artefarita lingvo”. Laŭ la raportoj de la inspektado farita en la domo de la Konsulo, troveblis tie kontakt-informoj de alia anoj de la kunikla armeo, kelkaj el kiuj koincidis kun la (ŝajn)nomoj de aliaj civitanoj. “Ni suspektas, ke ili uzis laŭdire demokratian struktureton de ili nomatan Esperanta Civito por havigi al si ĉiam pli da apog-punktoj sur la tero. Ili tiumaniere gajnis al si la konfidon de kelkaj homoj por starigi kolonion sur la tero. Ni kompreneble atentas ankaŭ pri aliaj kunikloj, kiuj ne rimarkate saltetas tra la kamparo, sed povus signifi grandan danĝeron por nia homaro”.

La esploroj nun turnas sin ankaŭ al la edzino de Silfer, Perla Martinelli, por ekscii, ĉu ŝi konscias, pri la vera identeco de sia edzo aŭ ĉu eble ŝi mem estas besto. Tiun ĉi tezon lastan subtenas kelkaj, kiuj iam vidis ŝin persone.


Reaperis karavano perdiĝinta post la IJK en Vjetnamio

04/02/2010

Pasintsemajne alvenis en la stacidomon de Tuluzo (Francio) granda grupo de esperantistoj. Ili ĉiuj montris sin iom perditaj, sed plej okul-frapa estis ilia aspekto, kvazaŭ de tribanoj nomadaj. Ĉar ili ne tuj forlasis la ejon, respondeculoj de la franca trajn-kompanio alparolis ilin kaj proponis sin por helpi al ili, trovi la vojon. Tiam evidentiĝis, ke ili havis malfacilaĵojn por paroli alian lingvon ol Esperanto.

Kiam la interpretisto de la loka Esperanto-klubo alvenis, li tradukis, ke ili estis en la IJK en Vjetnamio kaj ĵus alvenis en karavano. Tamen, ili evidente perdiĝis ie survoje kaj klopodis daŭre preni aliajn trajnojn por atingi sian celon, ĉiam sensukcese. Post plurjara trajnvojaĝado en Esperanta rondo, ili ĉiuj komencis perdi kapablojn paroli en aliaj lingvoj ol la internacia, ĉar ili daŭre rilatis inter si.

Kelkajn tagojn post ilia alveno, multaj ankoraŭ serĉas siajn familianojn, kelkaj el kiuj intertempe mortis aŭ translokiĝis, do la tasko komplikiĝas. La gvidanto de la karavano respondis al kelkaj el niaj demandoj.

Ĉu vi iam antaŭvidis, ke vojaĝi trajne el Vjetnamio en Eŭropon povus esti tiom malfacile?
Tute ne, mi fakte havis ĉiujn trajnkonektojn elprintitajn, sed ni verŝajne miskomprenis nur unu eron iam je la komenco, kaj poste ne plu eblis repreni la itineron.

Ĉu la grupo havis sufiĉe da mono por travivi du jarojn kaj duono survoje?
Fakte ne. Komence ni simple manĝis en stacidomaj restoracioj, sed poste ni konstatis, ke la mono elĉerpiĝas kaj ni ankoraŭ estis ie en Irako. Tie cetere ni erare prenis trajnon, kiu veturis norden. Ĉiukaze, kiamen Rusio ni aĉetis platan plastan ujon en kiu ni kreskigis legomojn kaj tiel plu.

Neniu do mortis pro malsato…
Eĉ male: ni alvenis kun du novaj karavananoj: beboj koncipitaj kaj naskiĝintaj en trajnoj, unu en Barato kaj alia en Kazaĥio.

Kion vi intencas fari nun?
Mi ankoraŭ ne trovis mian familion, sed mi pensas, ke mi unue devas mediti pri nia longa vojaĝo. Mi sentas vokon de Dio. Mi sentas min, kiel Moseo, kiu fine sukcesis gvidi la homaron al celata loko. Mi eble fondos religion, devas esti bona negoco.


De bambo al orgio

17/01/2010

Grandan skandalon kaŭzis la nova vintra junulara aranĝo JES – ne pro malbonkvalitaj luksaj ĉambroj nek pro malfruaj manĝo-tempoj sed pro tute liberama amasa orgio, kiu okazis dum la Silvestra Balo. La jam tradicia esperanta maniero danci la bambon evoluis dum la lastaj jaroj, sed ĝis nun ĝi neniam havis tian rezulton.

Por novuloj, oni klarigu: la bambon oni dancas grupe – parto de la dancantoj faras rondon dum la aliaj dancas ene de ĝi. Kiam unu el tiuj enaj dancantoj kisas homon el la rondo, tiuj ŝanĝas lokojn.

Tiel devus normale esti, kaj tion ĉiuj atendis, kiam ili ekdancis la bambon dum JES, sed supozeble neniu antaŭvidis la rezulton. Laŭ la ĉeestintoj ĉio komenciĝis, kiam du homoj kisis pli longe ol kutimas por ŝanĝi la lokon. Tio, kion la aliaj ne sciis, estas, ke tiuj du estis jam paro kaj ili tute ne partoprenis la bambon. Tamen la bambo-dancantoj verŝajne pensis, ke tio estas bona ideo, kaj ĉiuj komencis imiti la kisemulojn.

“Mi vidis, ke iu knabino montris siajn mamojn kaj ĉar al mi estis tre varme, mi decidis fari same” deklaris polino per retmesaĝo. “Multaj francoj partoprenis la orgion, ĉar ili pensis, ke temas pri programero de JES. Feliĉe ni alportis varbkondomojn de FESTO kaj distribuis ilin laŭbezone” deklaris alia knabo. La orgianojn amuzigis krome DĴ Leo, kiu aŭdigis muzikon taŭgan por la okazo, kaj supozeble pro tio ne povis partopreni la programeron.

La JES-ejo ankaŭ havis sufiĉe da loko por pluraj celoj kaj la ne-orgiemuloj povis danci en la dancejo, trinki en la trinkefo aŭ babili en la gufujo. Ne mankis laŭdoj de la ĉeestintoj sur la tiucela afiŝo, kiun la organizatoj enkondukis la lastan tagon.


Eraro en Kamasutro kaŭzas centojn da vunditoj

16/01/2010

Alia bildo de la Esperanta Kamasutro

La ĵus aperinta esperanta traduko de Kamasutro enhavanta klarigajn ilustraĵojn povas kaŭzi laŭ la policiaj esploroj seriozajn vundojn. Pro miskompreno de la teksto, la eterna komencanto, kiu grafikis la libron, desegnis bildon de staranta viro kun la dekstra kalkano sur la ŝultro de la virino kaj la maldesktra kruro ĉirkaŭ la koso de la amantino. “Aldona problemo estas tio, ke multaj virinoj tre ŝatas tiun ĉi pozicion, do la viro sentas sin devigata daŭrigi eĉ se tio serioze dolorigas lin” klarigis D-ro Pfitzenmeier, kiu okupiĝis pri pluraj vunditoj en la germana urbo Essen. La viktimoj kutime suferas pro rompitaj ligamentoj kaj depresio, kaj kelkaj eĉ montris malinklinon al seksumado.

Tiel UEA akceptis novan fakan asocion, kiu arigas ĉiujn viktimojn de tiu ĉi fia eldono de Kamasutro, kun la celo peti respondecojn al la kulpintoj: laŭ kelkaj la grafikisto, laŭ aliaj la aŭtoroj de la libro, laŭ aliaj la viktimoj mem pro evidenta stulteco. Tamen, la esploroj komplikiĝas ĉar la unua forlasis la domon por aĉeti cigaredojn kaj ne revenis, la duaj verŝajne mortis antaŭ sufiĉe longe kaj malfacilas por ili doni klarigojn kaj la triaj, kiuj kulpigas sin mem, ne kunlaboras ĉar ili daŭre frapas siajn kapojn ĉe la malsanuleja muro.


Lernanto alvokas la demonon

15/01/2010

Satano prezentis sin en la formo de vira ŝafo dum esperanto-kurso okazanta en Lyon, Francio. 21-jara knabo alvokis hieraŭ tute senvole la demonon, kiam li provis elparoli la frazon Mi aliĝis per la reta aliĝilo. La knabo ne sukcesis eldiri la frazon, sed li senintence komencis elsendi sonojn, kiuj pli similis al la latina lingvo ol al esperanto. Liaj samklasanoj provis konvinki lin, ne klopodi. “Li ruĝiĝis kaj ektremis, sed li ne aŭdis niajn kriojn. Poste fumo komencis eliri lian kapon kaj la sulfura odoro atingis la tutan ĉambron”.

Parapsikologoj jam komencis pristudi la fenomenon, kiu laŭ iliaj deklaroj petas tujan revizion de liaj fakaj fundamentoj. “Ni suspektas, ke la lingvo de la infero povas do esti ne la angla sed komencanta francakĉenta esperanto”. Ili studas ankaŭ la kazon de bazlerneja instruistino, kiu preskaŭ malfermis interdimensian breĉon, kiam ŝi skribis Google sur la tabulon.

La respondeculo pri la esperanto-kurso intencas plukunveni por la lecionoj.