Google-traduko kaŭzas grandajn perdojn

17/09/2013

La itala entrepreno “Gli orti di Giulia” lanĉis pasintmonate esperantlingvan version de sia retejo por vendi siajn varojn al pli vasta publiko. La tradukoj estas faritaj ne de tradukistoj sed de la aŭtomata tradukilo de Google, kiu, nun evidentiĝis, prezentas kelkajn problemojn. En la nova versio de la retejo legeblas ekzemple: “Aĉetu 30 pomojn kaj ricevu senkostan pulmon”, “Varo-sendoj okazos per ĉino” aŭ “Beluloj ricevos 10-elcentan rabaton”.

Kvankam la respondeculoj jam anoncis, ke temis pri traduk-eraroj, la Supera Tribunalo de Italio pravigis la mendintojn, kiuj do devos ricevi la promesitajn servojn. “Ni nun serĉas ĉinon por liveri 23 mendojn” bedaŭris la ekspedisto de Gli orti di Giulia kaj aldonis: “Por la afero pri la pulmo ni trovis pli konvenan solvon: ni aldonos al la pakaĵo kokidan pulmon el la viandovendejo”.

La retejo promesas pliajn kapdolorojn al la direkcio de la entrepreno, ĉar ĝi ankoraŭ estas alirebla kaj do homoj plu povas fari mendojn. “Ni klopodas malŝalti la retpaĝon sed ne memoras la pasvorton kaj tiuj captcha-kodoj estas tute ne kompreneblaj” klarigis la retejestro. Ankoraŭ malklaras, ĉu estas pliaj tradukeraroj aŭ al kio la entrepreno nevole devigis sin.


Esperantisto ŝanĝas la mondon

12/09/2013

Hieraŭ matene nekonata esperantisto okazigis nescie grandan pozitivan ŝanĝon en la mondo. Sub la pseŭdonimo “Esperanta Katamikarano” li publikigis mesaĝon en la Facebook-paĝo “Esperanto” malsimilan al ĉiuj aliaj sen suspekti, ke ĝi estos la origino de unutagaj ĝojo kaj feliĉo tra la tuta mondo. La enhavo de la kvazaŭmagia mesaĝo estis simpla sed preciza: “BONAN TAGON AL CXIUJ”. Tuj je la vido de tiu mesaĝo ĉiuj membroj de la nomita Facebook-paĝo ekhavis efektive bonan tagon almenaŭ ĝis noktomezo.

sorcxo

“Mi vidis la mesaĝon kaj ĝuste tiam mia edzino alportis al mi fromaĝ-ŝinkan sandviĉon” deklaris rave S-ro Küntsli el Luksemburgio. Ankaŭ en Japanio havis efikon la mistera sorĉo. Laŭ informoj de la loka Esperanto-klubo de Osaka, ties kasisto trovis leginte la magian mesaĝon katidon forlasitan surstrate. “Mi ne plu bezonos aĉetumi por la vespermanĝo” ĝojis li retmesaĝe.

La tuta mondo ŝajnas nun turni sin al Esperanto eksciinte pri tiu ĉi okazaĵo. Ban-Ki Moon jam aludis la temon en deklaroj al televida ĵurnalo: “Kiel ni ne pensis pri io tiom facila? Sufiĉis nur ĉiutage deziri bonan tagon al ĉiuj homoj de la mondo kaj ne plu estos ĉagreno kaj sufero. Tion ni dankos al la esperantistoj”.

Tamen kelkaj spertuloj pri magiaj aferoj jam avertas, ke bono kaj malbono ĉiam ekvilibriĝas, do tuta tago da bono povos havi nefastajn sekvojn. Efektive jam unuaj informoj pri tiaj sekvoj atingis la redakcion de Livera Folio: Renato Corsetti forgesis akuzativan finaĵon en diskuto kun sia filo, ĝuste je 00:05 kaj la kasisto de la Osaka Esperanto-klubo onidire misglutis kato-oston dum la matenmanĝo kaj devis hasti en malsanulejon.


Esperantio unuafoje partoprenos Eŭrovidon

11/09/2013

La venontjara kantokonkurso Eŭrovido prezentos senprecedentan novaĵon: Esperantio estos konsiderata por la unua fojo kiel lando kaj rajtos sendi kontribuaĵon. Tion anoncis la danaj organizantoj en preskonferenco okazinta hieraŭ kun la ĉeesto de la Ĝenerala Direktoro de UEA Osmo Buller. “La esperanta komunumo havas pli da landaj trajtoj kaj identeco ol aliaj landoj kun jardeka sperto en la konkurso: ne ekzistas kialo, plu diskriminacii ilin” klarigis la reprezentanto de la organiza teamo.

clay-serduchkoLaŭ ekskluzivaj informoj de anonima interna informanto, la Centra Oficejo planas kunmeti muzikgrupon el kelkaj el la oficistoj. La onidiroj sugestas, ke la KKS povus inspiriĝi de la ukraina Вєрка Сердючка kaj prezenti kanton en arĝentaj vestaĵoj. La respondeculoj pri kontado kaj administrado povus tiel lasi la unuan fojon la kalkulilojn kaj bilancojn por sursceniĝi kiel dancistoj.

La Ĝenerala Direktoro estas tre optimisma pri tiu ĉi okazo malfermiĝi al la mondo. “Tiu ĉi partopreno en tiom fama evento kongruas plene kun la dum la lasta UK aprobita agad-plano de la nova estraro”. Ankoraŭ ne ekzistas konkretaj decidoj pri la kanto, kiu reprezentos Esperantion dum la konkurso, sed ĝi verŝajne estos en la angla lingvo por igi ĝin pli alirebla al la publiko. “Ni tamen ja antaŭvidas enmeti la kriojn “Ek, ek!“ kaj “Al la supro, al la supro“ por almenaŭ subkonscie varbi por Esperanto.

La organizantoj de JES jam planas konkurson por elekti dum la jarŝanĝo pli junajn reprezentantojn de Esperantio por Eŭrovido, sed la lastan vorton havos la plenkreskuloj.


Maria propagandos Esperanton

11/05/2010

Laŭ interkonsento inter UEA kaj la ĉielaj instancoj la Dipatrino Maria okazigos varb-kampanjon por Esperanto okaze de siaj ĉiujaraj aperiĝoj kaj mirakloj inter la 13-a de majo kaj la 13-a de oktobro. Dum ĉi tiuj monatoj ariĝas miloj da homoj en Fátima, kio vekis la intereson de la esperantistaro. “Ni opinias, ke tiu ĉi estas tre bona maniero atingi la atenton de multaj homoj, kiuj alikaze neniam ekscius pri Esperanto” argumentis Osmo Buller. Ankaŭ la fakto, ke la mesaĝo venos de Maria mem, faros tre grandan impreson inter la adresatoj.

La kampanjon ĉeforganizis UEA helpe de sia faka sekcio Esperantista Mediuma Asocio (EMA). La reprezentantoj de EMA jam de du semajnoj sendas al Maria telepatiajn mesaĝojn kun alkroĉitaj flugfolioj, malnovaj ekzempleroj de la revuo Kontakto, kaj brokantaj Ŝlosiloj.

Alia faka sekcio de UEA, Esperantista Ateisma Granda Amikaro de Memfidaj Esperantistoj Sendiaj (EA GAMES), esprimis sian malkontenton pri tiu ĉi kampanjo. “Estas tutevidente, ke la homaro ne plu interesiĝas pri Maria. Tio ĉi denove montras la stagnadon de UEA, kiu devus turni sin al la novaj tendencoj, kiel Pastafarismo“. Buller, tamen, vidas jen eblecon starigi pli fluan kontakton inter UEA kaj la Ĉielo. “Ni jam havas oficialajn rilatojn kun UN kaj UNESCO, mankas nun oficialaj rilatoj kun postmortaj instancoj. Pri kontakto kun la infera estraro zorgas nia komitatano Kafo”.


Denaskulo kabeas antaŭ la naskiĝo

22/01/2010

Antaŭa bildo de la beboS-ino Hin-yong el Japanio kaj ŝia edzo s-ro Nogueira el Portugalio ekhavos bebon komence de februaro. Ĉi tiu esperantista paro, kies nura hejma lingvo estas la Internacia, anoncis jam en sia familia blogo, ke la bebo denaske parolos Esperanton.
Ŝajnas tamen, ke la bebo eksciis pri tiuj komentoj, kaj decidis jam nun anonci, ke tio ne okazos. Dum la kontrolo ĉe la kuracisto, aperis en la eĥografio bildo de la naskoto kun ŝildo, sur kiu legeblas “Fek’ al Esperanto”. La estontaj gepatroj interpretis tion kiel antaŭnaskan kabeon, kvankam kelkaj opinias, ke temas pri simpla reklamo de la hiphopa grupo La Pafklik’.
“Mi volis eviti ĝuste tion, ke mia infano kabeu, do mi intencis prenadi lin al Esperanto-aranĝoj kaj bombardi lin per  la himno, poemoj kaj steloj, sed li eĉ ne donis al mi la tempon!” lamentis la patro. Kvankam ankaŭ la patrino opinias, ke tiu deklaro de ŝia bebo estas intenc-deklaro kaj ne reklamo, ŝi estas pli optimisma. “Ni atendos, ĝis li naskiĝos kaj ni demandos al li, ĉu li vere ne intencas paroli Esperanton. Se li kapablis skribi sur paperon en mia ventro, li ja devus kapabli respondi”.
La kuracistoj pristudas la fenomenon kaj jam notis ĉe la dosiero de la gravedulino, ke estu papero kaj krajono ĉe-mane dum la nasko.


LKK envolvita en terorismo

20/01/2010

Konataj estis en la Esperanto-movado la senhontaj atencoj, kiuj okazis dum la lasta Universala Kongreso en Bjalistoko, Pollando. Kvankam malmultaj esperantistoj plu parolas pri tiu temo, la lokaj policistoj daŭre esploris pri tiuj okazaĵoj, ĝis la spuroj postlasitaj de la farinto kondukis ilin al la domo mem de LKK-ano Malzorgata Bdsgzyęfłoćmski.

De la komenco estis deklaroj, ke la monumenton de D-ro Zamenhof atakis “18-jara enkapuĉa junulo”, do la policistoj decidis intervjui la filon de s-ino Bdsgzyęfłoćmski. Post 20-minuta pridemandado en la loka arestejo, la knabo fine agnoskis, ke ja li atakis la kreinton de la Internacia Lingvo.

“Mi koleris, ĉar mia panjo de la tri tagoj ne plu kuiris la vespermanĝon, ĉar ŝi nur organizis la tiun stultan kongreson” diris plorete la junulo. Laŭ lia depozicio la patrino malatentis ankaŭ aliajn taskojn, kiel la nutrado de la hejma hamstro. “Mi timis, ke hamstro mortos, do mi decidis fari la atakon, por ke ŝi ekhavu la timon kaj revenu al hejmo”. Pluaj esploradoj montris, ke la knabo dum tiu tempo serioze fiodoris, kio igis la policistojn pensi, ke la patrino ankaŭ ĉesis bani lin dum la organizado de la Kongreso.

La knabo estas nun sub provizora zorgado de sia avino, dum la juĝaj instancoj pridiskutas, ĉu forpreni la knabon de la patrino aŭ agnoski, ke li estas jam plenkreska kaj li zorgu pri si mem.