Lastminute: en la mondon venis nova sento

14/09/2013

Psikologoj el la Universitato de Harvard ĵus anoncis la ekeston de nova sento, kiu ankoraŭ ne havas nomon oficialan. “Temas pri miksaĵo de angoro kaj senespero kun tuŝeto da antaŭĝojo pro ankoraŭ ne certa ŝanĝo al iomete pli esperplena situacio” klarigis la estro de la esplorgrupo. Tiun senton la scientistoj konstatis ĉefe ĉe brunharaj virinoj ŝatantaj karotan kukon pli ol ĉokoladan. Ankoraŭ mankas certiĝo pri tio, ĉu tiuj preferoj havas influon sur la sentoj, sed la unuaj statistikoj estas tre optimismaj pri tiu ebleco.

La sekva etapo antaŭ la enigo de la nova sento en la lernolibrojn, vortarojn kaj ceterajn referencmaterialojn estas konstato de ties ĉeesto aŭ malĉeesto en la cetero de la homaro kaj inter la bestoj. Tiucele baldaŭ aperos alvoko al homoj “sentantaj nepriskribeblajn sentojn” por trovi tiujn, kiuj sentadas la novan. Kelkaj kandidatoj jam interesiĝis en publikaj retaj forumoj: “Mi daŭre havas senton en mia ventro, plej ofte post manĝado de bigoso. Mi certas, ke temas pri la sama sento” komentis forumano.

Malpli urĝa sed ne malpli grava estas la demando pri la deveno kaj disdisiĝo de tiu nova sento. Unuaj teorioj sugestas, ke la nova sento populariĝis tra la aero, eble helpe de flugiloj de facila vento, kvankam ankoraŭ malklaras, kiel sento povas havi flugilojn.

Advertisements

Esperantisto ŝanĝas la mondon

12/09/2013

Hieraŭ matene nekonata esperantisto okazigis nescie grandan pozitivan ŝanĝon en la mondo. Sub la pseŭdonimo “Esperanta Katamikarano” li publikigis mesaĝon en la Facebook-paĝo “Esperanto” malsimilan al ĉiuj aliaj sen suspekti, ke ĝi estos la origino de unutagaj ĝojo kaj feliĉo tra la tuta mondo. La enhavo de la kvazaŭmagia mesaĝo estis simpla sed preciza: “BONAN TAGON AL CXIUJ”. Tuj je la vido de tiu mesaĝo ĉiuj membroj de la nomita Facebook-paĝo ekhavis efektive bonan tagon almenaŭ ĝis noktomezo.

sorcxo

“Mi vidis la mesaĝon kaj ĝuste tiam mia edzino alportis al mi fromaĝ-ŝinkan sandviĉon” deklaris rave S-ro Küntsli el Luksemburgio. Ankaŭ en Japanio havis efikon la mistera sorĉo. Laŭ informoj de la loka Esperanto-klubo de Osaka, ties kasisto trovis leginte la magian mesaĝon katidon forlasitan surstrate. “Mi ne plu bezonos aĉetumi por la vespermanĝo” ĝojis li retmesaĝe.

La tuta mondo ŝajnas nun turni sin al Esperanto eksciinte pri tiu ĉi okazaĵo. Ban-Ki Moon jam aludis la temon en deklaroj al televida ĵurnalo: “Kiel ni ne pensis pri io tiom facila? Sufiĉis nur ĉiutage deziri bonan tagon al ĉiuj homoj de la mondo kaj ne plu estos ĉagreno kaj sufero. Tion ni dankos al la esperantistoj”.

Tamen kelkaj spertuloj pri magiaj aferoj jam avertas, ke bono kaj malbono ĉiam ekvilibriĝas, do tuta tago da bono povos havi nefastajn sekvojn. Efektive jam unuaj informoj pri tiaj sekvoj atingis la redakcion de Livera Folio: Renato Corsetti forgesis akuzativan finaĵon en diskuto kun sia filo, ĝuste je 00:05 kaj la kasisto de la Osaka Esperanto-klubo onidire misglutis kato-oston dum la matenmanĝo kaj devis hasti en malsanulejon.


Esperantio unuafoje partoprenos Eŭrovidon

11/09/2013

La venontjara kantokonkurso Eŭrovido prezentos senprecedentan novaĵon: Esperantio estos konsiderata por la unua fojo kiel lando kaj rajtos sendi kontribuaĵon. Tion anoncis la danaj organizantoj en preskonferenco okazinta hieraŭ kun la ĉeesto de la Ĝenerala Direktoro de UEA Osmo Buller. “La esperanta komunumo havas pli da landaj trajtoj kaj identeco ol aliaj landoj kun jardeka sperto en la konkurso: ne ekzistas kialo, plu diskriminacii ilin” klarigis la reprezentanto de la organiza teamo.

clay-serduchkoLaŭ ekskluzivaj informoj de anonima interna informanto, la Centra Oficejo planas kunmeti muzikgrupon el kelkaj el la oficistoj. La onidiroj sugestas, ke la KKS povus inspiriĝi de la ukraina Вєрка Сердючка kaj prezenti kanton en arĝentaj vestaĵoj. La respondeculoj pri kontado kaj administrado povus tiel lasi la unuan fojon la kalkulilojn kaj bilancojn por sursceniĝi kiel dancistoj.

La Ĝenerala Direktoro estas tre optimisma pri tiu ĉi okazo malfermiĝi al la mondo. “Tiu ĉi partopreno en tiom fama evento kongruas plene kun la dum la lasta UK aprobita agad-plano de la nova estraro”. Ankoraŭ ne ekzistas konkretaj decidoj pri la kanto, kiu reprezentos Esperantion dum la konkurso, sed ĝi verŝajne estos en la angla lingvo por igi ĝin pli alirebla al la publiko. “Ni tamen ja antaŭvidas enmeti la kriojn “Ek, ek!“ kaj “Al la supro, al la supro“ por almenaŭ subkonscie varbi por Esperanto.

La organizantoj de JES jam planas konkurson por elekti dum la jarŝanĝo pli junajn reprezentantojn de Esperantio por Eŭrovido, sed la lastan vorton havos la plenkreskuloj.


Dissolvita reto, kiu ŝakris per esperantistoj

21/09/2010

La nacia polico de Kipro malkovris pasintsemajne reton dediĉatan al la ŝakrado de esperantistoj. Laŭ la deklaroj de la policestro la organizon regis grupo de pensiuloj avidaj je mono por siaj genepoj. Ili tiel nutris la multnombrajn esperanto-renkontiĝojn per freŝaj kaj malfreŝaj esperantistoj, kiuj do okupis lokon dum la prelegoj, en amasloĝejoj kaj simile.

“Tiu ĉi ŝakro-reto sendis al multaj esperanto-renkontiĝoj esperantistojn por ŝajnigi, ke la aranĝoj estas allogaj” klarigis la policestro. “Plej skandale estis la katalogo, kiun ili proponis al sia klientaro, la organizantoj de la eventoj, danke al kiu eblis elekti profilon de esperantisto por ĉiu renkontiĝo: al FESTO oni sendis drogitajn junulojn, al Arkones nur slavojn kaj al UK 90-jarulojn”. Ĉiun homgrupon akompanis ĉiam unu el la organizantoj de la reto (kio laŭdire klarigas la ĉiaman ĉeeston de iu maljunulo aŭ pensiulo ankaŭ en junularaj aranĝoj) kiu kontrolis, ke ili ne malkaŝu la veron. Multaj el la viktimoj estis devigitaj festumi dumnokte aŭ duondormi dum prelegoj kaj ofte suferis insultojn kaj fizikajn atakojn se ili ne plenumis siajn devojn.

“Nun estas tasko de UEA decidi pri la puno al la organizantoj de tiuj ĉi aranĝoj, kiuj profitis de la servo, ĉar ne nur la reto kulpas pri tiu ĉi homkomerco, sed ankaŭ la klientoj, kiuj siaflanke havis la subtenon de UEA” atentigis la policestro. Dume la viktimoj restas en posttraŭmata centro en Kipro, kie ili nun devas eklerni, kiel agi en la normala mondo, ekstermovade. Multaj havas malfacilaĵojn por ne danci, kiam ekaŭdeblas La bambo kaj por liberigi sin de nomŝildo. La skipo de psikologoj estas tamen optimisma, ke ili baldaŭ lernos la anglan, “kiel ĉiu normala homo”.


“Zami” rolos en nova versio de Super Mario

27/05/2010

La kreintoj de la videoludo Super Mario Bros. volas honori doktoron Zamenhof kaj tiucele eldonos novan version de sia plej fama produkto. En ĝi la lokon de Mario prenos Zamenhof, kaj tiun de Luigi okupos Humphrey Tonkin. Katalin Kovats siavice anstataŭos princinon Peach kaj ekzistas onidiroj (nekonfirmitaj), ke la Koopa-reĝo povus esti Johann Martin Schleyer. Antaŭvideble la rolojn de aliaj estaĵoj de la mondo de Mario ludos aliaj gravuloj de la Esperanto-movado, kiel Stanka Starčević, Tobiasz Kaźmierski, Giorgio Silfer kaj Chuck Smith. Tamen pri tio ĉi ne estas detalaj informoj en la komuniko de la programistoj de Nintendo.

Shigeru Miyamoto ja anoncis jam, ke la ĉefrolulo havos la nomon Zami kaj anstataŭ fajro-bulojn ĵetos akuzativajn finaĵojn. Inter aliaj ĝustigoj por la Esperanta komunumo estas ankaŭ tiu, kiu permesos al Zami kreski post manĝado de ekzemplero de la Fundamento, malsame al la originala versio, en kiu havis tiun ĝi efikon fungoj.

Nintendo planas prezenti la finan produkton dum la Universala Kongreso de 2010 en Kubo, kvankam ankoraŭ ekzistas duboj, ĉu la aŭtoritatoj landaj permesos al la reprezentantoj de la entrepreno eniri la landon. “Ni zorgos pri tio, ke ĉio glate iros” asertis la Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães. “UEA  havas klaran influon en la tuta mondo, kaj se ni deziras ion, tio efektiviĝos”.

Ĝis nun la programistoj jam starigis kontakton kun kelkaj eminentuloj pri lingvo kaj pri videoludoj por fari la unuajn taksojn. Eblas kandidatiĝi por iĝi ano de la testa skipo ĉe la esperanta versio de la retpaĝo de Nintendo, http://www.nintendo.eo


Maria propagandos Esperanton

11/05/2010

Laŭ interkonsento inter UEA kaj la ĉielaj instancoj la Dipatrino Maria okazigos varb-kampanjon por Esperanto okaze de siaj ĉiujaraj aperiĝoj kaj mirakloj inter la 13-a de majo kaj la 13-a de oktobro. Dum ĉi tiuj monatoj ariĝas miloj da homoj en Fátima, kio vekis la intereson de la esperantistaro. “Ni opinias, ke tiu ĉi estas tre bona maniero atingi la atenton de multaj homoj, kiuj alikaze neniam ekscius pri Esperanto” argumentis Osmo Buller. Ankaŭ la fakto, ke la mesaĝo venos de Maria mem, faros tre grandan impreson inter la adresatoj.

La kampanjon ĉeforganizis UEA helpe de sia faka sekcio Esperantista Mediuma Asocio (EMA). La reprezentantoj de EMA jam de du semajnoj sendas al Maria telepatiajn mesaĝojn kun alkroĉitaj flugfolioj, malnovaj ekzempleroj de la revuo Kontakto, kaj brokantaj Ŝlosiloj.

Alia faka sekcio de UEA, Esperantista Ateisma Granda Amikaro de Memfidaj Esperantistoj Sendiaj (EA GAMES), esprimis sian malkontenton pri tiu ĉi kampanjo. “Estas tutevidente, ke la homaro ne plu interesiĝas pri Maria. Tio ĉi denove montras la stagnadon de UEA, kiu devus turni sin al la novaj tendencoj, kiel Pastafarismo“. Buller, tamen, vidas jen eblecon starigi pli fluan kontakton inter UEA kaj la Ĉielo. “Ni jam havas oficialajn rilatojn kun UN kaj UNESCO, mankas nun oficialaj rilatoj kun postmortaj instancoj. Pri kontakto kun la infera estraro zorgas nia komitatano Kafo”.


Virino manifestacias antaŭ la CO

08/04/2010

S-ino van den Helgen ’s Boodschap sur arĥiva foto

Jam unu semajnon sidas S-ino Marlene van den Helgen ‘s Boodschap antaŭ la pordo de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. Strange, ŝi havas nenian rilaton al Esperanto, sed male interesiĝis pri la tiea libroservo eklerninte la hispanan lingvon. Livera Folio havis la okazon intervjui ŝin por ekhavi respondojn pri ŝia manifestacio, kaj montriĝis, ke s-ino van den Helgen ‘s Boodschap opinias Esperanton “dialekto” de la hispana lingvo kaj ŝi rifuzis rezigni al siaj klopodoj akiri Biblion en la lingvo, kiun ŝi nun lernas. “Ili ne sukcesos trompi min, tiuj friponoj, mi havas rajtojn kiel konsumanto kaj mi venigos la prezidanton de la Eŭropa Komisio se necesos” ĥeĥis la sinjorino.

La vendejoj ĉirkaŭantaj la CO subtenas la manifestacion de s-ino van den Helgen ‘s Boodschap kaj provizas ŝin per ĉio necesa por ŝia vivteno: frititaj terpomoj el la fritejo, kanabo el la kofiŝopo kaj putinoj el Hotelo California. “La tuta kvartalo subtenas min kaj tiel ĉi mi eltenos ĝis mi sukcesos atingi mian celon”. La nederlanda virino ankaŭ montras sur paperaj paneloj diversajn ofensajn malbonsonorajn sloganojn.

Siaflanke Ionel Oneţ, libroservisto de la CO, ekpensas pri la ebleco mem aĉeti kelkajn hispanlingvajn varojn por vendi al la sinjorino kaj ke ŝi kontentu. Aliaj oficistoj proponis tamen pli ambician strategion: atendi ĝis la sinjorino venigos aŭtoritatulojn kaj tiam ekvarbi ĉe ili por Esperanto.