Dissolvita reto, kiu ŝakris per esperantistoj

21/09/2010

La nacia polico de Kipro malkovris pasintsemajne reton dediĉatan al la ŝakrado de esperantistoj. Laŭ la deklaroj de la policestro la organizon regis grupo de pensiuloj avidaj je mono por siaj genepoj. Ili tiel nutris la multnombrajn esperanto-renkontiĝojn per freŝaj kaj malfreŝaj esperantistoj, kiuj do okupis lokon dum la prelegoj, en amasloĝejoj kaj simile.

“Tiu ĉi ŝakro-reto sendis al multaj esperanto-renkontiĝoj esperantistojn por ŝajnigi, ke la aranĝoj estas allogaj” klarigis la policestro. “Plej skandale estis la katalogo, kiun ili proponis al sia klientaro, la organizantoj de la eventoj, danke al kiu eblis elekti profilon de esperantisto por ĉiu renkontiĝo: al FESTO oni sendis drogitajn junulojn, al Arkones nur slavojn kaj al UK 90-jarulojn”. Ĉiun homgrupon akompanis ĉiam unu el la organizantoj de la reto (kio laŭdire klarigas la ĉiaman ĉeeston de iu maljunulo aŭ pensiulo ankaŭ en junularaj aranĝoj) kiu kontrolis, ke ili ne malkaŝu la veron. Multaj el la viktimoj estis devigitaj festumi dumnokte aŭ duondormi dum prelegoj kaj ofte suferis insultojn kaj fizikajn atakojn se ili ne plenumis siajn devojn.

“Nun estas tasko de UEA decidi pri la puno al la organizantoj de tiuj ĉi aranĝoj, kiuj profitis de la servo, ĉar ne nur la reto kulpas pri tiu ĉi homkomerco, sed ankaŭ la klientoj, kiuj siaflanke havis la subtenon de UEA” atentigis la policestro. Dume la viktimoj restas en posttraŭmata centro en Kipro, kie ili nun devas eklerni, kiel agi en la normala mondo, ekstermovade. Multaj havas malfacilaĵojn por ne danci, kiam ekaŭdeblas La bambo kaj por liberigi sin de nomŝildo. La skipo de psikologoj estas tamen optimisma, ke ili baldaŭ lernos la anglan, “kiel ĉiu normala homo”.


“Zami” rolos en nova versio de Super Mario

27/05/2010

La kreintoj de la videoludo Super Mario Bros. volas honori doktoron Zamenhof kaj tiucele eldonos novan version de sia plej fama produkto. En ĝi la lokon de Mario prenos Zamenhof, kaj tiun de Luigi okupos Humphrey Tonkin. Katalin Kovats siavice anstataŭos princinon Peach kaj ekzistas onidiroj (nekonfirmitaj), ke la Koopa-reĝo povus esti Johann Martin Schleyer. Antaŭvideble la rolojn de aliaj estaĵoj de la mondo de Mario ludos aliaj gravuloj de la Esperanto-movado, kiel Stanka Starčević, Tobiasz Kaźmierski, Giorgio Silfer kaj Chuck Smith. Tamen pri tio ĉi ne estas detalaj informoj en la komuniko de la programistoj de Nintendo.

Shigeru Miyamoto ja anoncis jam, ke la ĉefrolulo havos la nomon Zami kaj anstataŭ fajro-bulojn ĵetos akuzativajn finaĵojn. Inter aliaj ĝustigoj por la Esperanta komunumo estas ankaŭ tiu, kiu permesos al Zami kreski post manĝado de ekzemplero de la Fundamento, malsame al la originala versio, en kiu havis tiun ĝi efikon fungoj.

Nintendo planas prezenti la finan produkton dum la Universala Kongreso de 2010 en Kubo, kvankam ankoraŭ ekzistas duboj, ĉu la aŭtoritatoj landaj permesos al la reprezentantoj de la entrepreno eniri la landon. “Ni zorgos pri tio, ke ĉio glate iros” asertis la Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães. “UEA  havas klaran influon en la tuta mondo, kaj se ni deziras ion, tio efektiviĝos”.

Ĝis nun la programistoj jam starigis kontakton kun kelkaj eminentuloj pri lingvo kaj pri videoludoj por fari la unuajn taksojn. Eblas kandidatiĝi por iĝi ano de la testa skipo ĉe la esperanta versio de la retpaĝo de Nintendo, http://www.nintendo.eo


Maria propagandos Esperanton

11/05/2010

Laŭ interkonsento inter UEA kaj la ĉielaj instancoj la Dipatrino Maria okazigos varb-kampanjon por Esperanto okaze de siaj ĉiujaraj aperiĝoj kaj mirakloj inter la 13-a de majo kaj la 13-a de oktobro. Dum ĉi tiuj monatoj ariĝas miloj da homoj en Fátima, kio vekis la intereson de la esperantistaro. “Ni opinias, ke tiu ĉi estas tre bona maniero atingi la atenton de multaj homoj, kiuj alikaze neniam ekscius pri Esperanto” argumentis Osmo Buller. Ankaŭ la fakto, ke la mesaĝo venos de Maria mem, faros tre grandan impreson inter la adresatoj.

La kampanjon ĉeforganizis UEA helpe de sia faka sekcio Esperantista Mediuma Asocio (EMA). La reprezentantoj de EMA jam de du semajnoj sendas al Maria telepatiajn mesaĝojn kun alkroĉitaj flugfolioj, malnovaj ekzempleroj de la revuo Kontakto, kaj brokantaj Ŝlosiloj.

Alia faka sekcio de UEA, Esperantista Ateisma Granda Amikaro de Memfidaj Esperantistoj Sendiaj (EA GAMES), esprimis sian malkontenton pri tiu ĉi kampanjo. “Estas tutevidente, ke la homaro ne plu interesiĝas pri Maria. Tio ĉi denove montras la stagnadon de UEA, kiu devus turni sin al la novaj tendencoj, kiel Pastafarismo“. Buller, tamen, vidas jen eblecon starigi pli fluan kontakton inter UEA kaj la Ĉielo. “Ni jam havas oficialajn rilatojn kun UN kaj UNESCO, mankas nun oficialaj rilatoj kun postmortaj instancoj. Pri kontakto kun la infera estraro zorgas nia komitatano Kafo”.


Virino manifestacias antaŭ la CO

08/04/2010

S-ino van den Helgen ’s Boodschap sur arĥiva foto

Jam unu semajnon sidas S-ino Marlene van den Helgen ‘s Boodschap antaŭ la pordo de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. Strange, ŝi havas nenian rilaton al Esperanto, sed male interesiĝis pri la tiea libroservo eklerninte la hispanan lingvon. Livera Folio havis la okazon intervjui ŝin por ekhavi respondojn pri ŝia manifestacio, kaj montriĝis, ke s-ino van den Helgen ‘s Boodschap opinias Esperanton “dialekto” de la hispana lingvo kaj ŝi rifuzis rezigni al siaj klopodoj akiri Biblion en la lingvo, kiun ŝi nun lernas. “Ili ne sukcesos trompi min, tiuj friponoj, mi havas rajtojn kiel konsumanto kaj mi venigos la prezidanton de la Eŭropa Komisio se necesos” ĥeĥis la sinjorino.

La vendejoj ĉirkaŭantaj la CO subtenas la manifestacion de s-ino van den Helgen ‘s Boodschap kaj provizas ŝin per ĉio necesa por ŝia vivteno: frititaj terpomoj el la fritejo, kanabo el la kofiŝopo kaj putinoj el Hotelo California. “La tuta kvartalo subtenas min kaj tiel ĉi mi eltenos ĝis mi sukcesos atingi mian celon”. La nederlanda virino ankaŭ montras sur paperaj paneloj diversajn ofensajn malbonsonorajn sloganojn.

Siaflanke Ionel Oneţ, libroservisto de la CO, ekpensas pri la ebleco mem aĉeti kelkajn hispanlingvajn varojn por vendi al la sinjorino kaj ke ŝi kontentu. Aliaj oficistoj proponis tamen pli ambician strategion: atendi ĝis la sinjorino venigos aŭtoritatulojn kaj tiam ekvarbi ĉe ili por Esperanto.


Konfronto inter Koffi kaj Komitatano Z havas akran sinsekvon

12/03/2010

La artikolo de Komitatano Z en La Ondo de Esperanto, menciata ankaŭ de la Civita Klubeto, estas la pinto de la insulta eskalado inter tiu kaj Gbeglo Koffi. La afrikano montris sin ofendita kaj vundita kaj prenis la drastan decidon denunci tion al sia panjo. S-ino Koffi sekve kontaktis s-inon Z, kiu akceptis inerkonsenti rendevuon por pridiskuti la disputojn inter la infanoj. La unua alportos kuketojn kaj la dua pretigos teon.

Koffi jam anoncis ankaŭ, ke li ne invitos Komitatanon Z al sia naskiĝtaga festo “eĉ se li invitis min al tiu sia” ĉar li ĉiam “ĝenetas min kaj ruinigas miajn ŝercojn”. La neinvitoto ŝajn(ig)as ne zorgi pri tiu ofendo, kio eltiriĝas el lia lastatempa Twitter-mesaĝo “mi estas gumo, vi gluaĵo”.

La klaĉ-ĵurnalo Kun Takto! asertas, ke la problemo solviĝos per publika interbatiĝo en lerneja korto, sed neniu el la implikatoj konfirmis tion. Tamen, pluraj organizoj (inter ili TEJO, e@i kaj Esperantista Kat-amikaro) jam pridisputas la ekspluat-rajton kaj ekpretigas enir-biletojn vendotajn al la publiko.


Demisiis la aktoro, kiu rolis kiel Buller

02/03/2010

Jefferson en la rolo de Osmo Buller

John Jefferson, profesia aktoro, kiu ekde 2001 rolis kiel Osmo Buller en la Centra Oficejo de UEA, demisiis pasintlunde de sia posteno “por pliampleksigi mian sperton kaj ne konstantigi min en tiaj roloj”. S-ro Jefferson komencis sian aktoran karieron en sia devenurbo Cleveland, sed baldaŭ translokiĝis al Eŭropo, kie “tiutempe estis multe pli da eblecoj por novaj talentuloj”.

Dum la 90-aj jaroj, UEA ĉesis dungi aktorojn por preni la lokojn de respondeculoj, sed en la komenco de tiu ĉi jarcento la drasta malkresko de esperantistoj devigis ilin repreni la antaŭan kutimon. Pri la pasinteco kaj la estonteco, Jefferson komentis: “Mi tre fieras pro mia laboro en la rolo de Osmo Buller – mi tamen devas agnoski, ke dum la lastaj monatoj mi mem konstatis ian mankon en mia interpretado. Aliflanke mi estas optimisma pri la estonteco de la posteno, ĉar estis multaj kandidatiĝoj por Komitatano B; povas esti, ke post deko da jaroj ne plu necesos havi aktoron”.

Por eviti problemojn ĝis tiu momento, la Estraro de UEA jam ekorganizis aktor-selektadon de Buller-oj sub la nomo Buller Fame: the Casting. Ĝi celas ne nur esperantistajn kandidatojn sed ankaŭ alilingvajn ĉar UEA esperas, ke la etoso de la Centra Oficejo ege helpos al la nova aktoro ellerni la lingvon facile. “Mi certas, ke baldaŭ Probĉjo [Prezidanto Probal Dasgupta] povos uzi siajn komplikajn strukturojn kun la nova Buller” asertis la Ĝenerala Sekretario Barbara Pietrzak.


Atako al Esperanto en libro-vendejo

25/02/2010

Vandalo estis arestita hodiaŭ provinte movi ĉiujn Esperanto-rilatajn varojn en librovendejo de la fako “lingvoj” al tiu pri “historio”. Li unue translokigis la vortarojn kaj lerno-librojn kaj poste ekserĉis aliajn eldonaĵojn por meti ilin sur la bretojn de la liatakse pli taŭga fako.

Feliĉe por la Internacia Lingvo, esperantisto vidis tiun fiagon kaj tuj atentigis la vendistojn pri ĝi. Ili senhezite taklis la friponon kaj tenis lin ĝis la polico alvenis. En sia oficejo la policistoj pridemandis la viron, kaj li klarigis, ke li nur celis bonon: oni ja povis konstati, ke ĉiuj varoj estis plej zorge traktitaj kaj bone ordigitaj sur la bretoj. “Tio tamen ne pravigas, kion li faris” diris la  ĉef-policisto. “Li eĉ havas antecedentojn pri similspecaj agoj. Ekzemple, pasintmonate li movis ĉiujn ekzemplerojn de la biblio al la fako “fikcio” en alia urba libro-vendejo”.

La Esperanto-klubo urba decidis uzi grandan parton de sia buĝeto por instali kameraojn en ĉiujn libro-vendejojn por eviti estontece, ke tiaj aferoj okazu denove. S-ro Gbeglo Koffi, siaflanke, profitis la okazon por atentigi pri la gejeco de iu sinjoro, kiun li (ĉiam laŭ siaj atestoj) vidis iam, kiam li promenis antaŭ kelkaj monatoj en loka parko. Pri la ligo kun la temo li specifis nenion plian.


UEA enkondukas novajn kategoriojn

21/02/2010

Por respondi al la peto de parto de la membraro de UEA plisimpligi la kategori-sistemon de la organizo, UEA enkondukis plurajn novajn eblojn tiel, ke kaj novaj kaj malnovaj anoj trovu por si taŭgan kategorion. Ĉefe la junaj UEA-membroj estas kritikemaj pri la iliadire alitempa strukturo, do ankaŭ ili estis konsiderataj por la ellaboro de la propono. Jen la laste enkondukitaj kategorioj:

MN: Membro Nenio – ricevas, kiel la nomo sugestas, nenion de la organizo. Kelkaj komparas tion ĉi kun statuso de simpatianto.
MI: Membro Individuisma (ne Individua Membro!) – ricevas ĉion, kion ricevas IM, sed ne estas konsiderata parto de la esperantista socio.
MU: Membro Unufoja – akceptas pagi kotizon sed fajfas pri ĉio alia.
MS: Membro Strangulo – ricevas rabaton se li devigas sin vesti verde almenaŭ 300 tagojn en la jaro.
iM: iMembro (denove ne Individua Membro!) – ricevas aliron al ĉiuj retaj servoj de UEA nur pere de iPod Touch aŭ iPhone.
MPS: Membro Pasporta Servo – aliĝas ĉar li pensas, ke necesas por uzi Pasportan Servon, sed ne ricevas ekzempleron aŭ konton en la retpaĝo.
MP: Membro Polo – ricevas ĉiujn artikolojn la de la eldonaĵoj kiel glu-markojn por aldoni al la tekstoj.
MRMC: Membro Roy McCoy – unumembra  kategorio ekskluziva por Roy McCoy.
MJ: Membro Juna – ne ricevas paperajn eldonaĵojn sed havas rabaton por aĉeti drinkaĵojn en la urbaj drinkejoj dum UK.

La kotizoj de ĉiu kategorio estas kalkulata laŭ la jara enspezo, la nombro de membroj en la familio, la kategorio de la deven- kaj loĝ-landoj kaj ties loĝantaroj kaj malnetaj enlandaj produktoj. Rabaton ricevas junuloj, pensiuloj, gejoj, beluloj kaj poliglotoj kaj devas krompagi eksidistoj, fizikistoj kaj konatuloj de Renato Corsetti.

Kontribuis: la korvo


Kuniklo kaŝe provas regi la mondon

09/02/2010

La usona agentejo CIA ekesploris antaŭ kelkaj monatoj la agojn de la Konsulo de la kvazaŭklubo Esperanta Civito. La kialo de tio estis foto trovita en reta profilo de s-ro Silfer, kiu troviĝis en albumo nomita “Mi” kaj montris klare la vizaĝon de kuniklo.

La esploroj de la agentejo kondukis al la ideo, ke la korpo de la fifameta esperantisto estas fakte nur ŝajna, kaj ke en ĝi vivas kuniklo veninta el alia planedo por konkeri la mondon. La korpo uzata de la aliplaneda invadinto estus do tiu de Valerio Ari, malaperinta en la 80-aj jaroj.

“Ni vidis la foton de la kuniklo kaj ni kiel fakton interpretis tion, ke ĝi estis en la albumo “Mi” de la profilo de s-ro Silfer” deklaris la direktoro de la esplorgrupo. “Ni jam de kelkaj jardekoj scias pri la planoj de eksterteranoj, konkeri nian planedon, sed ni ĝis nun neniam suspektis, ke ili provos fari tion pere de artefarita lingvo”. Laŭ la raportoj de la inspektado farita en la domo de la Konsulo, troveblis tie kontakt-informoj de alia anoj de la kunikla armeo, kelkaj el kiuj koincidis kun la (ŝajn)nomoj de aliaj civitanoj. “Ni suspektas, ke ili uzis laŭdire demokratian struktureton de ili nomatan Esperanta Civito por havigi al si ĉiam pli da apog-punktoj sur la tero. Ili tiumaniere gajnis al si la konfidon de kelkaj homoj por starigi kolonion sur la tero. Ni kompreneble atentas ankaŭ pri aliaj kunikloj, kiuj ne rimarkate saltetas tra la kamparo, sed povus signifi grandan danĝeron por nia homaro”.

La esploroj nun turnas sin ankaŭ al la edzino de Silfer, Perla Martinelli, por ekscii, ĉu ŝi konscias, pri la vera identeco de sia edzo aŭ ĉu eble ŝi mem estas besto. Tiun ĉi tezon lastan subtenas kelkaj, kiuj iam vidis ŝin persone.


Reaperis karavano perdiĝinta post la IJK en Vjetnamio

04/02/2010

Pasintsemajne alvenis en la stacidomon de Tuluzo (Francio) granda grupo de esperantistoj. Ili ĉiuj montris sin iom perditaj, sed plej okul-frapa estis ilia aspekto, kvazaŭ de tribanoj nomadaj. Ĉar ili ne tuj forlasis la ejon, respondeculoj de la franca trajn-kompanio alparolis ilin kaj proponis sin por helpi al ili, trovi la vojon. Tiam evidentiĝis, ke ili havis malfacilaĵojn por paroli alian lingvon ol Esperanto.

Kiam la interpretisto de la loka Esperanto-klubo alvenis, li tradukis, ke ili estis en la IJK en Vjetnamio kaj ĵus alvenis en karavano. Tamen, ili evidente perdiĝis ie survoje kaj klopodis daŭre preni aliajn trajnojn por atingi sian celon, ĉiam sensukcese. Post plurjara trajnvojaĝado en Esperanta rondo, ili ĉiuj komencis perdi kapablojn paroli en aliaj lingvoj ol la internacia, ĉar ili daŭre rilatis inter si.

Kelkajn tagojn post ilia alveno, multaj ankoraŭ serĉas siajn familianojn, kelkaj el kiuj intertempe mortis aŭ translokiĝis, do la tasko komplikiĝas. La gvidanto de la karavano respondis al kelkaj el niaj demandoj.

Ĉu vi iam antaŭvidis, ke vojaĝi trajne el Vjetnamio en Eŭropon povus esti tiom malfacile?
Tute ne, mi fakte havis ĉiujn trajnkonektojn elprintitajn, sed ni verŝajne miskomprenis nur unu eron iam je la komenco, kaj poste ne plu eblis repreni la itineron.

Ĉu la grupo havis sufiĉe da mono por travivi du jarojn kaj duono survoje?
Fakte ne. Komence ni simple manĝis en stacidomaj restoracioj, sed poste ni konstatis, ke la mono elĉerpiĝas kaj ni ankoraŭ estis ie en Irako. Tie cetere ni erare prenis trajnon, kiu veturis norden. Ĉiukaze, kiamen Rusio ni aĉetis platan plastan ujon en kiu ni kreskigis legomojn kaj tiel plu.

Neniu do mortis pro malsato…
Eĉ male: ni alvenis kun du novaj karavananoj: beboj koncipitaj kaj naskiĝintaj en trajnoj, unu en Barato kaj alia en Kazaĥio.

Kion vi intencas fari nun?
Mi ankoraŭ ne trovis mian familion, sed mi pensas, ke mi unue devas mediti pri nia longa vojaĝo. Mi sentas vokon de Dio. Mi sentas min, kiel Moseo, kiu fine sukcesis gvidi la homaron al celata loko. Mi eble fondos religion, devas esti bona negoco.