Denaskulo kabeas antaŭ la naskiĝo

22/01/2010

Antaŭa bildo de la beboS-ino Hin-yong el Japanio kaj ŝia edzo s-ro Nogueira el Portugalio ekhavos bebon komence de februaro. Ĉi tiu esperantista paro, kies nura hejma lingvo estas la Internacia, anoncis jam en sia familia blogo, ke la bebo denaske parolos Esperanton.
Ŝajnas tamen, ke la bebo eksciis pri tiuj komentoj, kaj decidis jam nun anonci, ke tio ne okazos. Dum la kontrolo ĉe la kuracisto, aperis en la eĥografio bildo de la naskoto kun ŝildo, sur kiu legeblas “Fek’ al Esperanto”. La estontaj gepatroj interpretis tion kiel antaŭnaskan kabeon, kvankam kelkaj opinias, ke temas pri simpla reklamo de la hiphopa grupo La Pafklik’.
“Mi volis eviti ĝuste tion, ke mia infano kabeu, do mi intencis prenadi lin al Esperanto-aranĝoj kaj bombardi lin per  la himno, poemoj kaj steloj, sed li eĉ ne donis al mi la tempon!” lamentis la patro. Kvankam ankaŭ la patrino opinias, ke tiu deklaro de ŝia bebo estas intenc-deklaro kaj ne reklamo, ŝi estas pli optimisma. “Ni atendos, ĝis li naskiĝos kaj ni demandos al li, ĉu li vere ne intencas paroli Esperanton. Se li kapablis skribi sur paperon en mia ventro, li ja devus kapabli respondi”.
La kuracistoj pristudas la fenomenon kaj jam notis ĉe la dosiero de la gravedulino, ke estu papero kaj krajono ĉe-mane dum la nasko.


LKK envolvita en terorismo

20/01/2010

Konataj estis en la Esperanto-movado la senhontaj atencoj, kiuj okazis dum la lasta Universala Kongreso en Bjalistoko, Pollando. Kvankam malmultaj esperantistoj plu parolas pri tiu temo, la lokaj policistoj daŭre esploris pri tiuj okazaĵoj, ĝis la spuroj postlasitaj de la farinto kondukis ilin al la domo mem de LKK-ano Malzorgata Bdsgzyęfłoćmski.

De la komenco estis deklaroj, ke la monumenton de D-ro Zamenhof atakis “18-jara enkapuĉa junulo”, do la policistoj decidis intervjui la filon de s-ino Bdsgzyęfłoćmski. Post 20-minuta pridemandado en la loka arestejo, la knabo fine agnoskis, ke ja li atakis la kreinton de la Internacia Lingvo.

“Mi koleris, ĉar mia panjo de la tri tagoj ne plu kuiris la vespermanĝon, ĉar ŝi nur organizis la tiun stultan kongreson” diris plorete la junulo. Laŭ lia depozicio la patrino malatentis ankaŭ aliajn taskojn, kiel la nutrado de la hejma hamstro. “Mi timis, ke hamstro mortos, do mi decidis fari la atakon, por ke ŝi ekhavu la timon kaj revenu al hejmo”. Pluaj esploradoj montris, ke la knabo dum tiu tempo serioze fiodoris, kio igis la policistojn pensi, ke la patrino ankaŭ ĉesis bani lin dum la organizado de la Kongreso.

La knabo estas nun sub provizora zorgado de sia avino, dum la juĝaj instancoj pridiskutas, ĉu forpreni la knabon de la patrino aŭ agnoski, ke li estas jam plenkreska kaj li zorgu pri si mem.


De bambo al orgio

17/01/2010

Grandan skandalon kaŭzis la nova vintra junulara aranĝo JES – ne pro malbonkvalitaj luksaj ĉambroj nek pro malfruaj manĝo-tempoj sed pro tute liberama amasa orgio, kiu okazis dum la Silvestra Balo. La jam tradicia esperanta maniero danci la bambon evoluis dum la lastaj jaroj, sed ĝis nun ĝi neniam havis tian rezulton.

Por novuloj, oni klarigu: la bambon oni dancas grupe – parto de la dancantoj faras rondon dum la aliaj dancas ene de ĝi. Kiam unu el tiuj enaj dancantoj kisas homon el la rondo, tiuj ŝanĝas lokojn.

Tiel devus normale esti, kaj tion ĉiuj atendis, kiam ili ekdancis la bambon dum JES, sed supozeble neniu antaŭvidis la rezulton. Laŭ la ĉeestintoj ĉio komenciĝis, kiam du homoj kisis pli longe ol kutimas por ŝanĝi la lokon. Tio, kion la aliaj ne sciis, estas, ke tiuj du estis jam paro kaj ili tute ne partoprenis la bambon. Tamen la bambo-dancantoj verŝajne pensis, ke tio estas bona ideo, kaj ĉiuj komencis imiti la kisemulojn.

“Mi vidis, ke iu knabino montris siajn mamojn kaj ĉar al mi estis tre varme, mi decidis fari same” deklaris polino per retmesaĝo. “Multaj francoj partoprenis la orgion, ĉar ili pensis, ke temas pri programero de JES. Feliĉe ni alportis varbkondomojn de FESTO kaj distribuis ilin laŭbezone” deklaris alia knabo. La orgianojn amuzigis krome DĴ Leo, kiu aŭdigis muzikon taŭgan por la okazo, kaj supozeble pro tio ne povis partopreni la programeron.

La JES-ejo ankaŭ havis sufiĉe da loko por pluraj celoj kaj la ne-orgiemuloj povis danci en la dancejo, trinki en la trinkefo aŭ babili en la gufujo. Ne mankis laŭdoj de la ĉeestintoj sur la tiucela afiŝo, kiun la organizatoj enkondukis la lastan tagon.


Eraro en Kamasutro kaŭzas centojn da vunditoj

16/01/2010

Alia bildo de la Esperanta Kamasutro

La ĵus aperinta esperanta traduko de Kamasutro enhavanta klarigajn ilustraĵojn povas kaŭzi laŭ la policiaj esploroj seriozajn vundojn. Pro miskompreno de la teksto, la eterna komencanto, kiu grafikis la libron, desegnis bildon de staranta viro kun la dekstra kalkano sur la ŝultro de la virino kaj la maldesktra kruro ĉirkaŭ la koso de la amantino. “Aldona problemo estas tio, ke multaj virinoj tre ŝatas tiun ĉi pozicion, do la viro sentas sin devigata daŭrigi eĉ se tio serioze dolorigas lin” klarigis D-ro Pfitzenmeier, kiu okupiĝis pri pluraj vunditoj en la germana urbo Essen. La viktimoj kutime suferas pro rompitaj ligamentoj kaj depresio, kaj kelkaj eĉ montris malinklinon al seksumado.

Tiel UEA akceptis novan fakan asocion, kiu arigas ĉiujn viktimojn de tiu ĉi fia eldono de Kamasutro, kun la celo peti respondecojn al la kulpintoj: laŭ kelkaj la grafikisto, laŭ aliaj la aŭtoroj de la libro, laŭ aliaj la viktimoj mem pro evidenta stulteco. Tamen, la esploroj komplikiĝas ĉar la unua forlasis la domon por aĉeti cigaredojn kaj ne revenis, la duaj verŝajne mortis antaŭ sufiĉe longe kaj malfacilas por ili doni klarigojn kaj la triaj, kiuj kulpigas sin mem, ne kunlaboras ĉar ili daŭre frapas siajn kapojn ĉe la malsanuleja muro.


Giorgio Silfer invitas famulojn

15/01/2010

La pasintan semajnfinon, la konata esperantisto Giorgio Silfer, konsulo de la Esperanta Civito, organizis ekskluzivan feston en sia kampara domo en la Alpoj. Ĉeestis interalie la Ĝenerala Sekretario de UN Ban Ki-Moon, la usona artisto Britney Spears kaj la bofilino de Silfer.

La invito, al kiu havis aliron ĉi tiu redakcio, tekstis: “Mi invitas vin al tranokta piĵam-festo ĉe mi. Ni kantos kaj ludos, do nepras bona humoro!” kaj havis ankaŭ bildon de S-ro Silfer en pajaca vesto. Laŭ la ĉeestintoj la programo inkluzivis la ludojn Blindulo, Muzikseĝoj kaj Papero, tondilo, ŝtono. Ili ĉiuj deklaris sin tre kontentaj pri la aranĝo. “Al mi iom mankas la infanaj tempoj” deklaris S-ino Spears, “sed ĉe Giorĉjo oni ĉiam amuziĝas. La sandviĉetoj estis vere elstaraj!”.

Ĉio ŝajnas montri, ke tiu ĉi evento estis estrikte privata kaj neniel rilatas al la posteno de S-ro Silfer en la Esperanta Civito, ĉar ne aperas informo pri ĝi en ties oficiala gazetara servo.


Lernanto alvokas la demonon

15/01/2010

Satano prezentis sin en la formo de vira ŝafo dum esperanto-kurso okazanta en Lyon, Francio. 21-jara knabo alvokis hieraŭ tute senvole la demonon, kiam li provis elparoli la frazon Mi aliĝis per la reta aliĝilo. La knabo ne sukcesis eldiri la frazon, sed li senintence komencis elsendi sonojn, kiuj pli similis al la latina lingvo ol al esperanto. Liaj samklasanoj provis konvinki lin, ne klopodi. “Li ruĝiĝis kaj ektremis, sed li ne aŭdis niajn kriojn. Poste fumo komencis eliri lian kapon kaj la sulfura odoro atingis la tutan ĉambron”.

Parapsikologoj jam komencis pristudi la fenomenon, kiu laŭ iliaj deklaroj petas tujan revizion de liaj fakaj fundamentoj. “Ni suspektas, ke la lingvo de la infero povas do esti ne la angla sed komencanta francakĉenta esperanto”. Ili studas ankaŭ la kazon de bazlerneja instruistino, kiu preskaŭ malfermis interdimensian breĉon, kiam ŝi skribis Google sur la tabulon.

La respondeculo pri la esperanto-kurso intencas plukunveni por la lecionoj.


Volontulo printas la interreton

13/01/2010

Volontula laboristo en loka Esperanto-klubo en Pollando decidis printi la interreton en la laborejo ĉar la retaliro ne funkciis liahejme. “Mi ne sciis, ke tio daŭros tiom longe. Mi intencis simple printi ĝin por povi legi vespere sur papero, ĉar la ADSL-konekto jam de pluraj tagoj ne funkcias”. La volontulo ricevis punon, sed plu laboros en la oficejo, kie nuntempe printiĝas ĉiuj retpaĝoj, kiuj komencas per la litero bo. “Granda problemo estas, ke ĉiutage multaj novaj retpaĝoj aperas, do la printlaboro neniam finiĝos” bedaŭras la kluba prezidanto.

Ĥaoso regas en la malgranda klubo, ĉar neniu trovas solvon taŭgan. “Se ni nuligus la printadon la tuta sistemo kolapsus ĉar ĝi devus forviŝi tro multe da datenoj el la portempa memoro. Se ni ne plu aldonos paperon, la printilo ne printos sed la tasko restos, do tio ne solvos la problemon”.

Verŝajne la problemo estiĝis, kiam la volontulo klakis sur “Printi ĉion”, tio kio kaŭzis katastrofon similan al la dehako de ducent milionoj da arboj. “La interreto estas danĝera ilo, kiu ne estu ĉe ĉies atingo. Ĉe la atingo de tiu sinjoro devus esti fakte nenio” verdiktis la prezidanto de la klubo.


Roy McCoy kreas novan esperantidon

09/01/2010

La oficisto de UEA Roy McCoy, konata pro sia laboro por la Jarlibro, fine lanĉis sian propran lingvon derivitan el la internacia lingvo Esperanto.

Lia plurjardeka sperto kiel grafikisto montris al li, ke ĉapelitaj literoj kaŭzas grandajn problemojn por la finpretigado de libroj, bultenoj kaj aliaj presaĵoj. Li profitis de la okazo por aldoni ankaŭ aliajn modifojn al la lingvo.

“La verbon farti mi neniam ŝatis, ĉar mia denaska lingvo estas la angla kaj mi ne povas eviti pensi pri furzado. En mia libro mi do proponas la salutmanieron ‘Saluton, kiel vi furzas?’ kaj por paroli pri intestaj gasoj, oni do parolu pri fartoj”.

Aliaj ŝanĝoj, kiujn S-ro McCoy enkondukas en sia verko, rilatas ankaŭ al la elparolo de kelkaj literoj. Tiel do la litero mo estas liatakse pli nature prononcebla kiel la litero el la klinga lingvo, /ʔ/, do glota halteto. Same ro ricevus ĉiam ŭon, tiel ke revo estus elparolata kiel rŭevo.

“La granda eraro de Zamenhof estis tio, ke li permesis al normalaj homoj uzi la lingvon laŭplaĉe. Tiel eniras ĝin eraroj, misprononcoj kaj konfuzo” klarigis la lingvokreinto. “Mi mem rajtigos al unuopuloj uzi mian lingvon kontrolinte, ke ili bone regas ĝin kaj ke ili ne ŝanĝos ĝin”. Li proponas sin por mem fortranĉi unu falangon de tiu, kiu fie agos rilate lian lingvon. “Parolantoj havos do la eblecon erari 28 fojojn, ĉar poste ili ne plu havos falangojn. La piedajn mi ne enkalkulas”.

Kelkaj homoj opiniis en retaj diskutlistoj, ke lia propono pri nova lingvo aŭtomate senkreditigas lin por plu labori en la Centra Oficejo de UEA. Ĝia direktoro tamen donis neniun respondon al niaj retmesaĝoj demandantaj pri lia eventuala maldungo.